Therma AS
Header
Vår visjon
 
 

Vi har ansatte med lang og bred erfaring inne flere fagfelter.
Dette kan komme til det beste for deg.

Å drifte energisentraler eller komplekse bygg er utfordrende. Det kan derfor være ønskelig å leie inn ressurser som sammen med driftspersonellet går igjennom hvordan dette gjøres i dag.
Sammen med personellet kan en da komme til ulike tiltak for å forbedre driften, både gjeldene økonomi, stabilitet og troverdighet overfor kunder.

For å være en god drifter må du kunne flere fag og inneha lang erfaring, dette for å forstå hvordan det ene påvirker det andre under ulike ytre påvirkninger.

VVS, automasjon, kuldeteknikk, energimåling/analyse, termodynamikk, elektro og bygg er noen av fagfeltene, visst du da også innehar kompetanse inne økonomi, fysikk, kjemi matematikk har du kommet langt.
Dette er noe de fleste ikke har og derfor kan det være nødvendig å tilknytte seg kompetanse fra andre steder.

Det er da viktig slik vi ser det at denne kompetansen kommer fra et sted som har praktisk erfaring, og kan kombinere denne med tverrfaglig teoretisk kompetanse.

Om dere ønsker en slik gjennomgang av deres system så ta kontakt med Therma Industri AS ved

Serviceleder Alf-Arne Nilssen på tlf.: 900 91 887 
eller e-post: ettermarked.therma@therma.no


 

 

Vårt miljø
Vi tar samfunnsansvar og jobber for et grønt miljø.
Les mer.


HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.
Les mer

      

 

Therma Industri AS  © 2010  – Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, tlf. 22970513 – Faks 22970514 -  oslo@therma.no

 
  Utviklet av Bysant AS