Therma AS
Header
Vår visjon
 
 

Energisentraler

Effektiv energiutnyttelse er blitt mer og mer aktuelt og Therma har levert flere energisentraler til fjern- og nærvarme.
Anleggene fungerer ofte som både varme- og kuldesentraler.

 

Therma sørger for energileveranse til Kongsberg Næringspark – 50 bars varmepumpe med ammoniakk.
 

I tillegg til tradisjonelle leveranser av anlegg, eier og drifter Therma Industri en energisentral og selger energien som den leverer til kunden.


 

 

Vårt miljø
Vi tar samfunnsansvar og jobber for et grønt miljø.
Les mer.


HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.
Les mer

      

 

Therma Industri AS  © 2010  – Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, tlf. 22970513 – Faks 22970514 -  oslo@therma.no

 
  Utviklet av Bysant AS