Therma AS
Header
Vår visjon
 
 
Nyheter
Therma Industri Stavanger AS - Et nytt selskap i Therma-gruppen

Therma Industri AS har i lengre tid hatt ønske om tilstedeværelse i Stavanger-området. Therma er en landsdekkende entreprenør innen industrielle varmepumper og kuldeanlegg. Det gjør denne regionen svært interessant på mange måter.

Rogaland har en stor matproduksjon med tilhørende stor tetthet av foredlingsbedrifter for næringsmidler. Dette er tradisjonelt Thermas kjernekunder. I regionen er det også andre storbrukere av varer og tjenester som Therma leverer.

Denne muligheten har vi nå fått ved en etablering sammen med de tidligere ansatte i Norsk Kulde Stavanger AS, som gikk konkurs i mars-16.

Grøntvedt Pelagic AS

Grøntvedt Pelagic AS har installert en halvautomatisk mottakslinje for sild og makrell. Therma Industri AS har levert kuldeanlegget til den automatiske frysetunnelen.

Varmepumpe og kjøleanlegg for stamfiskanlegg

Therma Industri AS har i 2015 levert varmepumpe og kjøleanlegg for Aquagens anlegg i Steigen, Nordland. 

Orkla Foods Norge AS (Stabburet)

Therma Industri AS har fått ordren og er i full gang med å montere nytt sentral-kuldeanlegg for Orkla Foods i Fredrikstad. 

Teknotherm-Therma Tromsø AS

Etableringen av Teknotherm-Therma Tromsø AS har vært en suksess

HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.

Vi stiller samme krav til våre samarbeidspartnere og leverandører som vi gjør til oss selv og vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører deltar aktivt i arbeidet med å gjøre våre felles arbeidsplasser trygge.

Therma legger stor vekt på og kontinuerlig innarbeide lovpålagte krav og forskifter gjennom aktiv bruk av egen Internkontrollhåndbok. Egne risikoanalyser gjennomføres forut for planlagt arbeid på anlegg.

Som leverandør til bygg og anleggsbransjen er vi i stand til å møte og innarbeide alle krav og prosedyrer som stilles til utførelse av underentrepriser.
 
Therma skal ha et arbeidsmiljø som tar vare på de ansattes helse og som forebygger sykdom hos våre medarbeidere. Vi ønsker en inspirerende arbeidsplass med fokus på trivsel og utvikling. For å oppnå og vedlikeholde et slikt arbeidsmiljø fokuseres det på systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Det systematiske HMS-arbeidet inngår i den overordnede styring og planlegging av bedriften. 

Therma har egen avtale med ekstern bedriftshelsetjeneste.


 

Vårt miljø
Vi tar samfunnsansvar og jobber for et grønt miljø.
Les mer.


HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.
Les mer

      

 

Therma Industri AS  © 2010  – Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, tlf. 22970513 – Faks 22970514 -  oslo@therma.no

 
  Utviklet av Bysant AS