Therma AS
Header
Vår visjon
 
 

Isbaner

Therma har i en årrekke vært markedsledende i å bygge kunstisbaner av ulik størrelse og omfang i Norge. Therma leverer plassbygde anlegg med ammoniakk og CO2 som kuldemedium. Vi leverer baner til både skøyter, bandy, ishockey og allbruk.

I de senere år har vi levert en rekke kombinerte anlegg hvor energien som forbrukes i innfrysingsprosessen nyttiggjøres til oppvarmingsformål i tilknyttede bygg.

Isbaner leveres tradisjonelt med ammoniakk som kuldemedium som selvsirkuleres via en varmeveksler med en saltlake. Laken pumpes rundt i banerør av plast. Vi har også levert anlegg hvor CO2 pumpes rundt i banerørene som da leveres i kobber.


 

 

Vårt miljø
Vi tar samfunnsansvar og jobber for et grønt miljø.
Les mer.


HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.
Les mer

      

 

Therma Industri AS  © 2010  – Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, tlf. 22970513 – Faks 22970514 -  oslo@therma.no

 
  Utviklet av Bysant AS