Therma AS
Header
Vår visjon
 
 
Nyheter
Therma Industri Stavanger AS - Et nytt selskap i Therma-gruppen

Therma Industri AS har i lengre tid hatt ønske om tilstedeværelse i Stavanger-området. Therma er en landsdekkende entreprenør innen industrielle varmepumper og kuldeanlegg. Det gjør denne regionen svært interessant på mange måter.

Rogaland har en stor matproduksjon med tilhørende stor tetthet av foredlingsbedrifter for næringsmidler. Dette er tradisjonelt Thermas kjernekunder. I regionen er det også andre storbrukere av varer og tjenester som Therma leverer.

Denne muligheten har vi nå fått ved en etablering sammen med de tidligere ansatte i Norsk Kulde Stavanger AS, som gikk konkurs i mars-16.

Grøntvedt Pelagic AS

Grøntvedt Pelagic AS har installert en halvautomatisk mottakslinje for sild og makrell. Therma Industri AS har levert kuldeanlegget til den automatiske frysetunnelen.

Varmepumpe og kjøleanlegg for stamfiskanlegg

Therma Industri AS har i 2015 levert varmepumpe og kjøleanlegg for Aquagens anlegg i Steigen, Nordland. 

Orkla Foods Norge AS (Stabburet)

Therma Industri AS har fått ordren og er i full gang med å montere nytt sentral-kuldeanlegg for Orkla Foods i Fredrikstad. 

Teknotherm-Therma Tromsø AS

Etableringen av Teknotherm-Therma Tromsø AS har vært en suksess

Service-og driftsavtaler

Vår jobb avsluttes ikke når anlegget er overlevert, det er da den starter.
 
Et varme- eller kuldeanlegg kan være kritisk med hensyn til drift og stabilitet. Vi anbefaler alle våre kunder å inngå avtaler om periodisk ettersyn og vedlikehold. Dette gir forlengede garantivilkår og sikrer bedre service og oppfølging av anlegget også etter at garantitiden er utgått. I samråd med hver enkelt, skreddersyr vi avtaler tilpasset kundens behov.

Dere kan også inngå driftsavtaler som sikrer en stabil og forsvarlig drift av deres anlegg. Omfang og innhold i en driftsavtale tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

Kontakt våre lokale avdelinger, eller serviceleder Alf-Arne Nilssen på
tlf.: 900 91 887 eller e-post: ettermarked.therma@therma.no


 

Vårt miljø
Vi tar samfunnsansvar og jobber for et grønt miljø.
Les mer.


HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.
Les mer

      

 

Therma Industri AS  © 2010  – Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, tlf. 22970513 – Faks 22970514 -  oslo@therma.no

 
  Utviklet av Bysant AS