Therma AS
Header
Vår visjon
 
 

Styring

Styring og overvåking av anleggene er svært viktig for å oppnå stabil drift og effektivitet til enhver tid. Therma har tatt konsekvensene av dette og har utviklet sin egen patenterte styrings- og overvåkingsløsning; TeknoTronic. Styringsløsningene bygger på en enhetlig plattform, men tilpasses hver enkelt anleggsløsning for å få optimal kundetilfredshet.

TeknoTronic gir oss muligheten for å optimalisere driften av anleggene i forhold til ulike driftsforhold og behov som måtte oppstå på hvert enkelt anlegg. Fjernovervåking og kontinuerlig logging av anleggene gir oss unike muligheter for å drifte og fjernstyre anleggene under drift. Dette sikrer våre kunder stabile driftsforhold og en feilsituasjon vil raskt kunne diagnostiseres og tiltak iverksettes.


 

 

Vårt miljø
Vi tar samfunnsansvar og jobber for et grønt miljø.
Les mer.


HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.
Les mer

      

 

Therma Industri AS  © 2010  – Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, tlf. 22970513 – Faks 22970514 -  oslo@therma.no

 
  Utviklet av Bysant AS