Therma AS
Header
Vår visjon
 
 

Therma's historie

Therma Industri AS er en direkte videreføring av Teknotherm Industri AS, som formelt ble registrert som eget selskap i 2007.
 

Therma sin historie er imidlertid mye lenger. Teknotherm AS, som tradisjonelt har levert ulike kjøleanlegg til den maritime bransjen, etablerte i 1997 en egen avdeling for landbasert kjøling i Oslo. Avdelingen ble etablert på basis av ansatte som tidligere hadde jobbet i ABB og Stal gjennom mange år. De fleste av disse arbeider fortsatt i Therma og står i sum for godt over 100 års erfaring innen kjølebransjen. Den kontinuiteten vi har hatt på vår kjernekompetanse betrakter vi som et av våre største konkurransefortrinn. Dette gir oss muligheten til å tilby våre kunder den beste ekspertisen med meget lang erfaring innen vårt fagområde.

 
Teknotherm Industri AS ble skilt ut av Teknotherm AS som egen virksomhet i 2007 og har fra samme dato stått på egne bein både finansielt og operasjonelt. Den øvrige delen av Teknotherm AS, som da utelukkende var maritimt basert, ble på samme tidspunkt solgt til nye eiere. Som en del av salget overdro man også retttighetene knyttet til Teknotherm-navnet. Dette er den direkte foranledningen til bytte av firmanavn til Therma Industri AS.
 

Therma-gruppen består i tillegg til Therma Industri AS av Teknotherm-Therma Tromsø (50% eierandel) og Therma Industri Stavanger AS (100%) eierandel). Therma Industri Stavanger AS ble opprettet pr. 01.04.16.
Selskapene kontrolleres av Eagle AS, som i hovedsak eies av medlemmer av familien Myklebust.

Therma Industri AS har sitt hovedkontor på Bryn i Oslo med avdelinger i Nordland (Fauske), Trondheim og Ålesund. Vi tilbyr ulike varme- og kuldeanlegg til det industrielle segmentet og baserer våre anleggsløsninger i all hovedsak på naturlige kuldemedier som ammoniakk og CO2. Vi jobber kontinuerlig med å kunne tilby våre kunder anleggsløsninger som er i fremste rekke både når det gjelder, drift, ytelse, miljøvennlighet og kostnadseffektivitet. 

Siden starten i 1997 har vi utviklet oss til å bli markedsledende i Norge innenfor vår nisje av markedet. Vi  er landsdekkende og tilbyr både anlegg, service, overhalinger, reservedeler, kurs og tilstandskontroller.

 


 

 

Vårt miljø
Vi tar samfunnsansvar og jobber for et grønt miljø.
Les mer.


HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.
Les mer

      

 

Therma Industri AS  © 2010  – Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, tlf. 22970513 – Faks 22970514 -  oslo@therma.no

 
  Utviklet av Bysant AS