Therma AS
Header
Vår visjon
 
 

Verdier

Imøtekommende
Vi skal være imøtekommende, vennlige og omsorgsfulle og ha kunde- og relasjonsorientering i fokus.


  Kompetent
Vi skal alltid bestrebe oss på å ha en kompetent tilnærming til å løse oppgavene. 

 

 

Lønnsom
Vi skal skape lønnsomhet og resultater for alle vi arbeider sammen med.
 


 

 

Vårt miljø
Vi tar samfunnsansvar og jobber for et grønt miljø.
Les mer.


HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.
Les mer

      

 

Therma Industri AS  © 2010  – Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, tlf. 22970513 – Faks 22970514 -  oslo@therma.no

 
  Utviklet av Bysant AS