Oppføringer av Therma

Therma etablerer egen automasjonsvirksomhet.

Therma har de seneste årene hatt en fin utvikling med utvidelser flere plasser i landet, i tillegg til de etablerte miljøene. Vi ser en trend på anleggene som etterspørres av våre kunder at automatikk blir en stadig viktigere del av anleggene. Vi har i mange år hatt et nært samarbeid med et eksternt firma på […]

HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker. Vi stiller samme krav til våre samarbeidspartnere og leverandører som vi gjør til oss selv og vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører deltar aktivt i arbeidet med å gjøre våre felles arbeidsplasser trygge. Therma […]

Vårt miljø

Det fokuseres i stadig økende grad på miljø og energiforbuk både globalt og nasjonalt. Vi ønsker å ta vår del av dette ansvaret og har nedfelt dette i vår visjon for selskapet. Vi har som ambisjon at vi skal stå i fremste rekke i å tilby våre kunder de beste løsningene som teknologisk er tilgjengelig […]