Oppføringer av Therma

Therma Marine AS – nytt selskap i Therma-gruppen.

Therma Marine AS er etablert som et nytt selskap i Therma-gruppen. Selskapet satser på det maritime ettermarkedet for kjøling.   Therma Marine har som ambisjon om å bli en stor global aktør når det gjelder service, reservedeler og ombygninger. Selskapet vil organiseres som et søsterselskap til Therma Industri AS og Eagle AS vil være hovedaksjonær. Basert […]

Therma Industri AS ny hovedaksjonær i Utstyr & Kjøleservice AS

Therma Industri AS har med virkning fra 18. desember 2017 kjøpt 51 % av aksjene i Utstyr & Kjøleservice AS. Therma er en landsdekkende entreprenør innen industrielle varmepumper og kuldeanlegg og styrker dermed sin posisjon i Bergen og Hordaland. Hordaland har mange bedrifter som tradisjonelt er Therma sine kjernekunder. I regionen er det også andre […]

Grøntvedt Pelagic AS

Grøntvedt Pelagic AS har installert en halvautomatisk mottakslinje for sild og makrell. Therma Industri AS har levert kuldeanlegget til den automatiske frysetunnelen. Kuldeanlegget er dimensjonert for kontinuerlig innfrysing av 340 tonn sild pr. døgn, og er basert på pumpesirkulasjon av ammoniakk. Anlegget består blant annet av 3 stk. skruekompressorer for economizerdrift. Mottak og pakkelinje er […]

Varmepumpe og kjøleanlegg for stamfiskanlegg

Therma Industri AS har i 2015 levert varmepumpe og kjøleanlegg for Aquagens anlegg i Steigen, Nordland. Hensikten er å styre vanntemperaturene i Aquagens anlegg, som er et avlsselskap for rogn fra laks og regnbueørret. Både varmepumpe og kjøleanlegg har 2 stk. skruekompressorer, og er bygget opp slik at man har minimal fare for stopp og […]