Oppføringer av Therma

Rekondensering av CO2

Mycom CO2 liquifying system NewTon 3000. System for rekondensering av CO2.   NewTon 3000 har en kapasitet på 90 kW CO2 fordampning ved -30oC . Anlegget har væskesirkulasjon med CO2 og ammoniakkompressor. Kompressoren  er en semihermetisk compound skruekompressor med economizer på både LT- og HT-trinn. COP er derfor veldig god. Maskinen går på max. 4500 […]

Superfrysing med luft som kuldemedium

Mycom har utviklet en Pascal Air Turbin maskin med ekspansjonsturbin som kan kjøre -120°C.   Turbinen har en effekt på 30 kW ved -80°C. Som kuldemedium benyttes luft. Dette betyr at anlegget har ingen fordamper, ingen avriming, bare kald luft. Systemet er spesielt egnet for superfrysing av for eksempel tunfisk, eller for den saks skyld […]

Slurry-is ved fordampning på -3,5°C

SWIM Super cold Water Ice Machine produserer og bufrer ”slurry-is”.   Systemet kan produsere is/vannblanding med en utgående temperatur på -1,6oC. Returtemperatur er ca. 0,5oC og sugetrykket på anlegget vil være ca. -3,5oC. Is/vannblandingen kan lagres i store tanker. Systemet er brukt på en rekke plasser i Japan de siste årene for å nyttegjøre seg lav […]

Nytt navn og logo markert på Losby Gods

Therma Industri AS sitt nye navn og logo ble markert på Losby Gods 20 oktober med alle ansatte, eiere og styret på plass.   Prosessen med nytt navn og ny logo har pågått mer eller mindre i hele 2010. Vi valgte å kjøre en grundig strategiprosess i forkant av navn og logoendringen og brukte mye tid […]

Teknotherm Industri har byttet navn til Therma Industri

Teknotherm Industri AS har byttet navn til Therma Industri AS. Virksomheten for øvrig videreføres uten endringer for verken kunder, leverandører, ansatte eller andre samarbeidspartnere.   Navnebyttet har sammenheng med salget av den maritime delen av Teknotherm AS i 2007. I forbindelse med salget av Teknotherm AS overdro vi også merkenavnet Teknotherm til ny eier, orteller […]