Besøk Therma på Aqua Nor 2021

I over 40 år har Aqua Nor vært et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen i Trondheim Spektrum samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner. Therma har som vanlig egen stand og ser fram til å knytte nye relasjoner, møte gamle kjente og vise fram noen av de tjenestene og produktene vi kan tilby. Møt oss på stand F-533. Vi sees i Trondheim 24.–27. august!»

Foto: Stiftelsen Nor-Fishing

Informasjon om mulige konsekvenser av koronavirus (coronavirus)

Therma Industri AS har fått varsler fra enkelte leverandører om at det kan bli leveringsproblemer på grunn av utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2 i Kina.

Vi har bestilt inn utstyr så tidlig som mulig til våre pågående prosjekter og jobber, og er ikke kjent med konkrete forsinkelser nå.

Det er imidlertid umulig å forutsi hvordan dette vil utvikle seg i ukene og månedene som kommer, slik at vi finner det riktig å sende ut et varsel.

Til de som vurderer bestillinger som kan være tidssensitive vil vi anbefale å sette ting i bestilling så fort som mulig.

Therma Industri AS har selvfølgelig ingen mulighet for å påvirke konsekvensen av dette utbruddet, så vi ser på dette som en Force Major situasjon.

PRESSEMELDING – Broodstock Capital investerer i bærekraftige kjøleløsninger

19. november 2019 – Sjømatinvestor Broodstock Capital kjøper 80 prosent av aksjene i Therma

Industri AS, som er en av Norges ledende leverandør av kjøle- og energisystemer til industrielle

formål, inkludert til sjømatnæringen.

 

Mer sjømat gir mer kjøling. Det var utgangpunktet vårt for å lete etter det beste selskapet innen

denne nisjen. Samtidig er dette også spot-on med tanke på vårt fokus på bærekraft. Etterspørselen

etter mer effektive og bærekraftige energiløsninger basert på naturlige kuldemedier er økende, i

industrien generelt og i sjømatsektoren spesielt. Dette innebærer et teknologiskifte som krever den

spisskompetansen og lange leveranseerfaringen vi har funnet i Therma Industri, sier Håkon Aglen

Fredriksen, partner i Broodstock Capital.

 

Therma-konsernet leverer industrielle varme- og kuldesystemer til matvareindustrien og andre

aktører med behov for større ytelser, og i økende grad til landbasert oppdrett. Selskapet er

landsdekkende og tilbyr både anlegg, service, overhalinger, reservedeler, kurs og tilstandskontroller

gjennom et sterkt ingeniørmiljø og et landsdekkende serviceapparat med omtrent 40 kuldemontører.

 

Energi- og kuldesystemer basert på naturlig kuldemedium

 

Therma Industri spesialiserer seg på kjøleløsninger med naturlige kuldemedier, som er foretrukken

teknologi for industriaktører som er opptatt av miljøvennlig kjøling. Årsaken er at ammoniakk og CO2

er naturlige kuldemedier uten global oppvarmingseffekt eller negativ effekt på klodens ozonlag, og

med betydelig lavere energiforbruk – og dermed lavere driftskostnader – enn konkurrerende

kjøleteknologier.

 

I tillegg påvirkes etterspørselen av CO2 og ammoniakkbaserte anlegg av en internasjonal

samarbeidsavtale som har som mål å fase ut bruk av syntetiske kuldemedier.

 

Broodstock vil eie 80 prosent

 

Broodstock Capital kjøper 80 prosent av aksjene i Therma Industri fra det privateide investerings-

selskapet Eagle AS, som har kontrollert selskapet siden 1997. Eagle vil fremdeles eie en betydelig

aksjepost i Therma Industri og bidra til å videreutvikle selskapet i samarbeid med Broodstock

Capital. Partene er enige om å ikke oppgi de finansielle detaljene i transaksjonen.

 

Therma-konsernet har hatt en solid utvikling gjennom mange år, så det er ikke slik at vi måtte selge

oss ned. Men gitt at vi ser betydelige vekstmuligheter innen sjømatnæringen, som er en sektor

Broodstock Capital kjenner bedre enn de fleste, vil det være positivt for oss, de ansatte og Thermas

kunder å få en såpass kapitalsterk og bransjesterk aktør inn på eiersiden, sier Pål Myklebust, daglig

leder og hovedeier i Eagle AS.

 

Therma Industris hovedkontor ligger på Bryn i Oslo, med avdelingskontorer i Ålesund, Fauske og

Tromsø. I tillegg eier selskapet Karstensen Kuldeteknikk AS i Båtsfjord (100%), Therma Industri

Stavanger AS (56,5%), Therma Bergen AS (51%) og Therma Automasjon AS (51%) på Årnes i Akershus.

 

Inkludert ansatte i datterselskaper har Therma-konsernet omtrent 70 medarbeidere og omsatte for i

overkant av 200 millioner kroner i 2018, med et konsolidert resultat før skatt på 12 millioner kroner.

2019-tallene forventes å være noe bedre enn fjorårets.

 

Store investeringer

 

Vi kommer til å gjøre betydelige investeringer i produktutvikling samt tilrettelegge for økt deling av

«best practice» mellom de ulike avdelingene og datterselskapene i konsernet. Vi holder også døren

åpen for oppkjøp av teknologiske løsninger som kan styrke Thermas produktportefølje ytterligere.

I tillegg ser vi at Thermas sterke kompetanse innen kjøle- og energisystemer har et stort internasjonalt

potensial, sier Simen Landmark, partner i Broodstock Capital.

 

Transaksjonen forventes å sluttføres innen utgangen av november.

 

SLUTT

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Simen Landmark, partner i Broodstock Capital, tel: +47 45 22 46 48, epost: slb@broodstock.no

Håkon Aglen Fredriksen, partner i Broodstock Capital, tel: +47 90 13 01 85, epost: haf@broodstock.no

 

Om Broodstock Capital

Broodstock Capital er en rendyrket sjømatinvestor. Selskapets fond fokuserer utelukkende på

investeringer i små- og mellomstore virksomheter innen sjømatnæringen generelt og i leverandør-

industrien spesifikt. Broodstock Capitals strategi er å eie og utvikle virksomheter i partnerskap med

grunnleggere, ledelsen i selskaper og nåværende eiere.

 

Om Therma Industri

Therma Industri og Therma-gruppen er en av landets største kuldeentreprenører, med hovedfokus på

industriens behov. Virksomheten har røtter tilbake til 1997, når forgjengeren Teknotherm avd.

Industri ble etablert. Fra en start med 7 ansatte er det i dag ca. 70 ansatte. Therma-gruppen er i aller

høyeste grad landsdekkende, og har ca. 40 faglærte kuldemontører i staben. Ingeniørstaben består av

en god blanding av unge og erfarne ingeniører. Dette er den beste måten å sikre oss og våre kunder

god kontinuitet og de beste løsningene.

karstensen

PRESSEMELDING – THERMA INDUSTRI AS HAR KJØPT KARSTENSEN KULDETEKNIKK AS

Oslo/Båtsfjord, 21. desember 2018: Therma Industri AS har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i Karstensen Kuldeteknikk AS. Som en del av sin offensive strategi, utvider Therma Industri med dette sin satsing på Nord-Norge.

Fra 1. januar 2019 blir Karstensen Kuldeteknikk en del av Therma Industri. Karstensen Kuldeteknikk har de siste årene satset hardt på å tilby kuldetekniske løsninger til sjømatnæringen. Therma Industri er på sin side en markedsledende totalleverandør innenfor kulde- og varmepumpeanlegg.

– For å fortsette veksten vi har hatt de siste årene og møte markedsutfordringene vi står ovenfor er dette riktig tidspunkt å få inn en solid eier som bringer selskapet videre. Karstensen Kuldeteknikks posisjon i markedet, kombinert med våre produkter og tjenester, vil gi positive synergier for kundene, sier Kai Karstensen, tidligere eier og daglig leder i Karstensen Kuldeteknikk AS.

– Karstensen Kuldeteknikk er et spennende og veletablert selskap med et markedsområde hvor vi har en klar strategi om å posisjonere oss ytterligere. Sammen kan vi tilby kundene de beste produktene og løsningene. sier Stein Terje Brekke, adm. direktør i Therma Industri.

Karstensen Kuldeteknikks eier og ansatte kommer til å fortsette i selskapet og sikrer med dette kontinuiteten i produkt- og markedsutviklingen.

– Vi er veldig fornøyd med å kunne presentere oppkjøpet av Karstensen Kuldeteknikk AS og ønsker alle medarbeidere velkommen i Thermagruppen. Våre virksomheter komplementerer hverandre bra og gir økt tilstedeværelse spesielt i Nord-Norge. Vi ser store muligheter for å vokse sammen og tilby enda mer konkurransekraftige produkter og løsninger for våre kunder, avslutter Brekke.

For ytterligere informasjon kontakt:

Stein Terje Brekke, adm. Direktør i Therma Industri AS Telefon: 91583803 E-post: Stein.Brekke@therma.no