PRESSEMELDING – Therma Industri og Francks Kylindustri fortsetter sin ekspansjon i Norge gjennom sammenslåingen med Sogn Kjøleservice

220909 – Pressemelding Sogn Kjoleservice norsk final

Therma Industri og Francks forsterker sin posisjon i Norge gjennom oppkjøpet av Sogn Kjøleservice vest i landet. Oppstarten  til Sogn Kjøleservice går tilbake til 1971 og har lang historie og erfaring med prosjekter av ulik størrelse innenfor industriell og kommersiell kjøling. Daglig leder Nils Bjarne Drægni vil fortsette i sin nåværende rolle og ha en eierandel i konsernet.

“Vi er veldig tilfredse med å styrke vår posisjon vest i landet. Sogn Kjøleservice vil sammen med Invent og Therma Bergen skape en sterk geografisk tilstedeværelse i området.  Sogn Kjøleservice med sin vel etablerte virksomhet og langvarige kunderelasjoner reflekterer det Therma Industri allerede står for; en langsiktig, forutsigbar og seriøs samarbeidspartner. Sammen ser vi frem til å kunne tilby flere ulike løsninger som underbygger den aktiviteten kundene til Sogn Kjøleservice har i dag og i fremtiden., sier Per Christian Sandved, COO/CFO Therma Industri.

”Me ser fram til å bli ein del av Therma Industri og Francks, og dermed bli ein del av deira utvida verksemd i Norge. Gjennom drøye 50 år har me opparbeida oss brei kompetanse og erfaring. Saman med Therma og Francks vil me kunna utfylla kvarandre og skapa synergiar. Gjennom vår felles ekspertise vil me tilby og utvikle løysningar som skapar auka kundeverdi. Med dette kjem me alle styrka ut av samarbeidet og aukar veksten i ein framoverlent region. Dette er framtida og me gledar oss”, seier dagleg leiar Nils Bjarne Drægni i Sogn Kjøleservice.

Francks Kylindustri med sitt datterselskap Therma Industri er den ledende Nordiske leverandøren av industriell og kommersiell kjøling med over 40 kontorer både i Norge og Sverige.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.francksref.com eller kontakt:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB
+46 70 229 11 85, planting@segulah.se

Per Christian Sandved, COO/CFO, Therma Industri AS
+47 92 81 16 03, perchristian.sandved@therma.no

PRESSEMELDING – Therma Industri og Francks Kylindustri fortsetter sin ekspansjon i Norge gjennom sammenslåingen med HB Kuldetjeneste

Therma Industri og Francks forsterker sin posisjon i Norge gjennom oppkjøpet av HB Kuldetjeneste i Sarpsborg. HB Kuldetjeneste som ble etablert i 1987, er en kjøleentreprenør med fokus på kommersiell og industriell kjøling både mot privat og offentlig sektor. De nåværende eierne kommer til å fortsette å utvikle selskapet sammen med Therma Industri og Francks. HB Kuldetjeneste har en årlig omsetning på ca 30 millioner NOK.

“Vi er glade over at HB Kuldetjeneste – med sin lange erfaring og fremgangsrike historie med lønnsom vekst og lokal forankring, har valgt å bli en del av Therma Industri og Francks. De er en strategisk viktig brikke for Therma Industri og Francks og kompletterer konsernet på mange områder. Både gjennom felles visjon og verdier samt geografisk  tilstedeværelse og teknisk kompetanse. Vi deler samme syn på å skape kundeverdi over tid og ser frem til å fortsette å levere energieffektive løsninger i Norge.” sier Stein Terje Brekke, CEO/Adm Dir. i Therma Industri.

«Vi er veldig glade for å bli en del av Therma Industri og Francks. Det settes stadig større krav til dokumentasjon og bruk av naturlige kuldemedier. Therma Industri har betydelig kompetanse og erfaring innenfor disse områdene. Sammen vil vi styrke vår evne og gjennomføringskapasitet på kjøl/frys og energisystemer. Vår solide forankring i Østfold og den samlede kompetansen vi nå får, vil gjøre at vi betjener våre kunder på en enda bedre måte fremover». Sier daglig leder Lars Skau-Jakobsen. Daglig leder i HB Kuldetjeneste AS.

Francks Kylindustri og Therma Industri er den ledende leverandøren av industrielle og kommersielle kjøleløsninger med 38 kontor i både Norge og Sverige.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.francksref.com eller kontakt:

Stein Terje Brekke, Adm Dir, Therma Industri AS

+47 915 83 803, stein.brekke@therma.no

Lars Skau-Jakobsen, Daglig Leder HB Kuldetjeneste AS

+480 18 301, lars@kuldesteneste.no

PRESSEMELDING – Francks Kylindustri ekspanderer til Norge gjennom oppkjøpet av den norske markedslederen Therma Industri AS

Francks Kylindustri har inngått en avtale om partnerskap med Therma Industri AS, den ledende norske leverandøren av industrielle løsninger innenfor varme- og kuldesystemer med nasjonal dekning. Det er en strategisk milepæl for Francks siden det gir tilgang til det attraktive norske markedet og er startskuddet for Francks neste vekstfase inkludert internasjonal ekspansjon. Therma genererte inntekter for ca. 300mill. i 2020 og har en sterk posisjon i det norske markedet.

“Det er utrolig spennende å inngå partnerskap med Therma, å komme inn på det norske markedet og styrke vår nordiske markedsposisjon. Therma er den ledende aktøren i det norske markedet, på mange måter lik Francks, med samme fokus, visjon og verdier. Vi ser fram til å fortsette vår lønnsomme vekstreise sammen og å skape en nordisk plattform for bransjeledende tjenester innen industrielle varme- og kuldesystemer gjennom hele livssyklusen.” Sier Tomas Berggren, VD i Francks Kylindustri.

“Vi ser fram til å bli en del av Francks og utvikle oss videre sammen. Gjennom vår felles ekspertise vil vi utvikle oss for å gi våre kunder bedre service og enda bedre løsninger. Vi er glade for å kunne utnytte vårt felles kompetansegrunnlag, vår erfaring og synergier for å øke vår felles vekst”, sier Stein Terje Brekke, Adm. direktør i Therma Industri.

Francks Kylindustri er den ledende svenske leverandøren av industrielle og kommersielle kjøleløsninger med 28 kontor i Sverige, fra Malmø i sør till Luleå i nord.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.francksref.com eller kontakt:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB
+46 70 229 11 85, planting@segulah.se

Tomas Berggren, VD, Francks Kylindustri Sweden AB
+46 70 540 50 42, tomas.berggren@francksref.com

Stein Terje Brekke, Adm. direktør, Therma Industri AS

+47 915 83 803, stein.brekke@therma.no

 

Stockholm den 8. desember 2021

Besøk Therma på Aqua Nor 2021

I over 40 år har Aqua Nor vært et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen i Trondheim Spektrum samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner. Therma har som vanlig egen stand og ser fram til å knytte nye relasjoner, møte gamle kjente og vise fram noen av de tjenestene og produktene vi kan tilby. Møt oss på stand F-533. Vi sees i Trondheim 24.–27. august!»

Foto: Stiftelsen Nor-Fishing

Informasjon om mulige konsekvenser av koronavirus (coronavirus)

Therma Industri AS har fått varsler fra enkelte leverandører om at det kan bli leveringsproblemer på grunn av utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2 i Kina.

Vi har bestilt inn utstyr så tidlig som mulig til våre pågående prosjekter og jobber, og er ikke kjent med konkrete forsinkelser nå.

Det er imidlertid umulig å forutsi hvordan dette vil utvikle seg i ukene og månedene som kommer, slik at vi finner det riktig å sende ut et varsel.

Til de som vurderer bestillinger som kan være tidssensitive vil vi anbefale å sette ting i bestilling så fort som mulig.

Therma Industri AS har selvfølgelig ingen mulighet for å påvirke konsekvensen av dette utbruddet, så vi ser på dette som en Force Major situasjon.