therma automasjon

Therma etablerer egen automasjonsvirksomhet.

Therma har de seneste årene hatt en fin utvikling med utvidelser flere plasser i landet, i tillegg til de etablerte miljøene. Vi ser en trend på anleggene som etterspørres av våre kunder at automatikk blir en stadig viktigere del av anleggene.

Vi har i mange år hatt et nært samarbeid med et eksternt firma på automatikktjenester. Som en naturlig utvikling av vår virksomhet har vi nå valgt å etablere egen virksomhet på dette området, sammen med to av ingeniørene fra vår samarbeidspartner gjennom mange år.

Dette vil gi oss mulighet til å utvikle nye løsninger fortløpende. Vi kommer til å tilby oppgradering og utskifting av styring på anlegg. Vår portefølje av programmer for de forskjellige kompressorer og anleggstyper er etter hvert svært omfattende slik at våre kunder vil være sikre på gode løsninger som helt eller delvis er utviklet allerede.

Det nye selskapet har fått navnet Therma Automasjon AS.

Ta gjerne kontakt med:

Trond Mo Osborg

Mail: Trond.Osborg@therma.no

Tlf. 916 15 119

 

Eller

Lars Jørgen Grøndahl

Mail: Lars.Grondahl@therma.no

Tlf. 922 05 967

hms

HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.

Vi stiller samme krav til våre samarbeidspartnere og leverandører som vi gjør til oss selv og vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører deltar aktivt i arbeidet med å gjøre våre felles arbeidsplasser trygge.

Therma legger stor vekt på og kontinuerlig innarbeide lovpålagte krav og forskifter gjennom aktiv bruk av egen Internkontrollhåndbok. Egne risikoanalyser gjennomføres forut for planlagt arbeid på anlegg.

Som leverandør til bygg og anleggsbransjen er vi i stand til å møte og innarbeide alle krav og prosedyrer som stilles til utførelse av underentrepriser.

Therma skal ha et arbeidsmiljø som tar vare på de ansattes helse og som forebygger sykdom hos våre medarbeidere. Vi ønsker en inspirerende arbeidsplass med fokus på trivsel og utvikling. For å oppnå og vedlikeholde et slikt arbeidsmiljø fokuseres det på systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Det systematiske HMS-arbeidet inngår i den overordnede styring og planlegging av bedriften.

Therma har egen avtale med ekstern bedriftshelsetjeneste.

Vårt miljø

Det fokuseres i stadig økende grad på miljø og energiforbuk både globalt og nasjonalt. Vi ønsker å ta vår del av dette ansvaret og har nedfelt dette i vår visjon for selskapet. Vi har som ambisjon at vi skal stå i fremste rekke i å tilby våre kunder de beste løsningene som teknologisk er tilgjengelig i markedet.

Gjennom vår unike kompetanse og erfaring på design og bygging av anlegg er vi en totalentreprenør som prosjekterer og leverer industrielle anlegg med egenskaper som vektlegger miljø og energiforbruk.

Vi har siden starten av vår virksomhet i 1997 utelukkende arbeidet med naturlige kuldemedier som ammoniakk og nå i den senere tid CO2. Sammen med våre leverandører arbeider vi kontinuerlig med å forbedre vårt design slik at man kan forene effektivitet og ytelse med et så lavt energiforbruk som mulig.

Therma er en kulde- og varmeleverandør innenfor det industrielle markedet som også har lyktes godt med å utvikle og levere flere store energisentraler.

Hennig-Olsen Is AS bygger nytt sentralkuldeanlegg og isvannsystem.

Therma Industri AS jobber for tiden med bygging av nytt sentralkuldeanlegg hos Hennig-Olsen IS AS.

Anlegget blir bygget opp som et to-trinns kuldeanlegg for ammoniakk. Samtidig som det nye anlegget skal tilkobles fabrikkens iskremfrysere og herdetunneler skal også det den nye isvannssiloen tas i bruk. Oppstart er planlagt til påsken 2018.

Therma Marine AS – nytt selskap i Therma-gruppen.

Therma Marine AS er etablert som et nytt selskap i Therma-gruppen. Selskapet satser på det maritime ettermarkedet for kjøling.

 

Therma Marine har som ambisjon om å bli en stor global aktør når det gjelder service, reservedeler og ombygninger. Selskapet vil organiseres som et søsterselskap til Therma Industri AS og Eagle AS vil være hovedaksjonær.

Basert på mange års maritim erfaring og et meget kompetent kjøleteknisk miljø har vi stor tro på at vi vil kunne tilby det maritime markedet gode løsninger innenfor både service, reservedeler og ombygninger, forteller daglig leder Roy Moberg.

Therma Marine AS vil ha sitt kontor i Halden og vil gjennom et tett samarbeid med Therma Industri sitt ingeniør- og servicemiljø kunne tilby komplette løsninger for den maritime flåtens behov for kjøleteknisk utstyr og løsninger. Selskapet vil starte sin operative virksomhet i markedet med virkning fra 1. februar 2011.