Therma Industri AS ny hovedaksjonær i Utstyr & Kjøleservice AS

Therma Industri AS har med virkning fra 18. desember 2017 kjøpt 51 % av aksjene i Utstyr & Kjøleservice AS. Therma er en landsdekkende entreprenør innen industrielle varmepumper og kuldeanlegg og styrker dermed sin posisjon i Bergen og Hordaland.

Hordaland har mange bedrifter som tradisjonelt er Therma sine kjernekunder. I regionen er det også andre storbrukere av varer og tjenester som Therma leverer. Dette gjør regionen svært interessant.

Therma ønsker å være en aktiv eier og gjennom å forene Therma sin erfaring og unike kompetanse med Utstyr & Kjøleservice sin lokalkunnskap og gode serviceevne vil vi kunne tilby både eksisterende og nye kunder bransjeledende produkter og systemløsninger utfra et lokalt ståsted.

Utstyr & Kjøleservice AS ble etablert i 1961, og står for kontinuitet blant kjølefirmaene i Bergens-regionen. Selskapet har spesialisert seg innen miljøvennlige kuldemedier som CO2 og NH3 og jobber målrettet for å tilby løsninger som reduserer bruken av miljøfarlige kuldemedier.

Eksisterende eiere av Utstyr & Kjølservice vil fortsatt være aktive eiere i selskapet og oppkjøpet innebærer ingen endring verken i ledelse eller blant de ansatte for øvrig. Selskapet har klare vekst ambisjoner og vil på sikt styrke både organisasjon og bemanning.

Gjennom å få tilgang på Therma sine samlede ressurser vil Utstyr &Kjøleservice AS styrke både sin tekniske kompetanse og tilstedeværelse i regionen, noe som innebærer at vi vil kunne tilby både nye og eksisterende kunder i regionen et bredt spekter av konkurransedyktige tjenester og produkter.

Vi er nå ferdig med siste del av prosjekt Nortura Rudshøgda 2017

Anlegget er et to-trinns anlegg, med glykol på kjøl, og ammoniakk på frys.

Anlegget ble kjørt i gang våren 2017. Da var deler av glykolsystemet med, samt fryselager og innfrysing bacon.

Så er det i løpet av høsten, montert ferdig kjølerom for glykol, innfrysingslinje for Burgere og nå i januar-februar en gyrofryser for innfrysing av panerte produkter.

Grøntvedt Pelagic AS

Grøntvedt Pelagic AS har installert en halvautomatisk mottakslinje for sild og makrell. Therma Industri AS har levert kuldeanlegget til den automatiske frysetunnelen.

Kuldeanlegget er dimensjonert for kontinuerlig innfrysing av 340 tonn sild pr. døgn, og er basert på pumpesirkulasjon av ammoniakk. Anlegget består blant annet av 3 stk. skruekompressorer for economizerdrift. Mottak og pakkelinje er levert av Optimar AS.

Varmepumpe og kjøleanlegg for stamfiskanlegg

Therma Industri AS har i 2015 levert varmepumpe og kjøleanlegg for Aquagens anlegg i Steigen, Nordland.

Hensikten er å styre vanntemperaturene i Aquagens anlegg, som er et avlsselskap for rogn fra laks og regnbueørret. Både varmepumpe og kjøleanlegg har 2 stk. skruekompressorer, og er bygget opp slik at man har minimal fare for stopp og dermed utilsiktede temperaturendringer.

Orkla Foods Norge AS (Stabburet)

Therma Industri AS har fått ordren og er i full gang med å montere nytt sentral-kuldeanlegg for Orkla Foods i Fredrikstad.

Anlegget skal betjene prosesskjøling, kjølelagring, isvannskjøling, prosessfrysing, fryselagring og ventilasjonskjøling. Anlegget er også forberedt for installasjon av en varmepumpe.

Kuldeanlegget benytter ammoniakk som kuldemedium. For kjøling ved høyere temperaturer benyttes indirekte kjøling med propylenglykol.

Det etableres 3 stk. temperaturnivåer, hver med 3 stk. frekvensregulerte skruekompressorer:

-40°C system for fryseformål.

-11°C system for kjøling av trykkgass fra lavtrykkssiden og for kjøling av glykolsystemet med temperaturnivå -8/-4°C.

-2°C system for isvanns- og ventilasjonskjøling. Her benyttes glykolsystem med temperatursystem +4/+8°C.

Det er lagt opp til omfattende varmegjenvinning for avtining, romoppvarming og oppvarming av forbruksvann.

Det benyttes luftkjølte kondensatorer for fjerning av overskuddsvarme.