Orkla Foods Norge AS (Stabburet)

Therma Industri AS har fått ordren og er i full gang med å montere nytt sentral-kuldeanlegg for Orkla Foods i Fredrikstad.

Anlegget skal betjene prosesskjøling, kjølelagring, isvannskjøling, prosessfrysing, fryselagring og ventilasjonskjøling. Anlegget er også forberedt for installasjon av en varmepumpe.

Kuldeanlegget benytter ammoniakk som kuldemedium. For kjøling ved høyere temperaturer benyttes indirekte kjøling med propylenglykol.

Det etableres 3 stk. temperaturnivåer, hver med 3 stk. frekvensregulerte skruekompressorer:

-40°C system for fryseformål.

-11°C system for kjøling av trykkgass fra lavtrykkssiden og for kjøling av glykolsystemet med temperaturnivå -8/-4°C.

-2°C system for isvanns- og ventilasjonskjøling. Her benyttes glykolsystem med temperatursystem +4/+8°C.

Det er lagt opp til omfattende varmegjenvinning for avtining, romoppvarming og oppvarming av forbruksvann.

Det benyttes luftkjølte kondensatorer for fjerning av overskuddsvarme.

Nytt kuldeanlegg til Bamas nye hypermoderne hovedterminal

Therma Industri AS leverer kuldeanlegget til Bamas nye hovedterminal på Nyland Syd i Oslo.

 

Bama er i gang med å sentralisere anleggene sine og bygger en ny terminal i Oslo.

Anlegget blir en distribusjonssentral med moderne og miljøvennlig teknologi for ferskvarehåndtering.
Terminalen vil få et kjøleareal på ca. 30 000 m2. Arealet er så stort at det er formålstjenlig med to maskinrom. Fryselagrene benytter CO2 som kuldemedium
mens kjølerom benytter ammoniakk  med propylenglykol som kuldebærer.

Det benyttes tradisjonelle luftkjølere, poseaggregater og ventilasjonsaggregater for rett klima i de forskjellige rom. Overskuddsvarme fra kjøleanlegget vil bli
benyttet til avriming av luftkjølere og oppvarming.

Det skal leveres tilsammen 16 kompressorer, både skrue- og stempelkompressorer.

Ny energisentral i Nydalen i Oslo

Therma Industri AS leverer ny energisentral til Nydalen Energi.

 

I samarbeide med AF Energi & Miljøteknikk AS skal Therma Industri AS levere en ny energisentral for Nydalen Energi (eid av Avantor AS).

Anlegget får en kuldeytelse på 13,5 MW og en varmekapasitet på 2,3 MW.

Anlegget er et to-trinnsanlegg med ammoniakk som kuldemedium. Utgående vanntemperatur på varmeside vil være 68 grader. Det er lagt stor vekt på å oppnå en svært gunstig varmefaktor.

Therma Industri AS har pr. i dag utstyr som med ammoniakk kan levere vanntemperatur på opptil 90 grader.

Nytt kuldeanlegg til Kristins hall

Therma Industri leverer nytt kuldeanlegg til Kristins hall på Lillehammer.

 

Lillehammer kommune har valgt Therma Industri som leverandør av nytt kuldeanlegg til Kristins hall.

Det nye ammoniakkanlegget skal erstatte det gamle R22-anlegget som har driftet isbanen siden hallen var ny til OL i 1994. I tillegg til å betjene eksisterende ishall skal det nye anlegget også gi kulde til en ny firebaners curlinghall, samt en ny treningshall for ishockey.

Anlegget skal være klart for drift av eksisterende ishall fra og med juni 2011, når sommerisen legges.

Nytt fryselager for Norway Pelagic i Måløy

Verdens største selskap innen pelagisk fisk, Norway Pelagic, har bygget nytt sentralt fryselager i Måløy. Kuldeanlegget er levert av Therma Industri AS.

 

Det nye fryselageret til Norway Pelagic i Måløy kan lagre inntil 20.000 tonn fisk og forbedrer Norway Pelagics muligheter til å kunne levere fisk til sine kunder også utenom fiskesesongene.

Kuldeanlegget er designet for lavest mulig energiforbruk, både med tanke på miljøet, og for å holde driftskostnadene på anlegget på et minimum. Derfor er Mayekawas nyeste kompressortype, J-serien, benyttet. Disse kompressorene har ca 17% høyere COP enn de øvrige skruekompressorene fra Mayekawa. Fordampere og kondensatorer er valgt ut med store flater og lave temperaturdifferanser for å redusere trykkdifferansen kompressorene må jobbe mot. Også ventilvalg og systemløsning forøvrig er valgt ut for optimalisering av energiforbruket.

Therma Industri takker Norway Pelagic og deres hovedentreprenør Huurre Norway AS for oppdraget.