Rekondensering av CO2

Mycom CO2 liquifying system NewTon 3000. System for rekondensering av CO2.

 

NewTon 3000 har en kapasitet på 90 kW CO2 fordampning ved -30oC . Anlegget har væskesirkulasjon med CO2 og ammoniakkompressor.

Kompressoren  er en semihermetisk compound skruekompressor med economizer på både LT- og HT-trinn. COP er derfor veldig god.
Maskinen går på max. 4500 o/min og er ekstremt stillegående.

Superfrysing med luft som kuldemedium

Mycom har utviklet en Pascal Air Turbin maskin med ekspansjonsturbin som kan kjøre -120°C.

 

Turbinen har en effekt på 30 kW ved -80°C. Som kuldemedium benyttes luft. Dette betyr at anlegget har ingen fordamper, ingen avriming, bare kald luft.

Systemet er spesielt egnet for superfrysing av for eksempel tunfisk, eller for den saks skyld all fet fisk som skal lagres lenge.

Slurry-is ved fordampning på -3,5°C

SWIM Super cold Water Ice Machine produserer og bufrer ”slurry-is”.

 

Systemet kan produsere is/vannblanding med en utgående temperatur på -1,6oC. Returtemperatur er ca. 0,5oC og sugetrykket på anlegget vil være ca. -3,5oC.

Is/vannblandingen kan lagres i store tanker. Systemet er brukt på en rekke plasser i Japan de siste årene for å nyttegjøre seg lav strømtariff om natten, i stedet for å måtte produsere nødvendig is/kulde mens forbruket er stort på dagtid, hvor strømprisene er høye. Her i Norge er systemet først og fremst interessant for å kunne jevne ut belastningstopper på isvannsystemer.

Nytt navn og logo markert på Losby Gods

Therma Industri AS sitt nye navn og logo ble markert på Losby Gods 20 oktober med alle ansatte, eiere og styret på plass.

 

Prosessen med nytt navn og ny logo har pågått mer eller mindre i hele 2010. Vi valgte å kjøre en grundig strategiprosess i forkant av navn og logoendringen og brukte mye tid på å diskutere hvordan vi ønsker å fremstå i markedet frem i tid, sier styreleder Roy Moberg.

Som et resultat av prosessen har vi definert ny visjon, forretningside og verdigrunnlag. Mange av de ansatte har deltatt aktivt gjennom hele prosessen så var det både hyggelig og nyttig å samle alle ansatte til en felles presentasjon og gjennomgang.

Bak en total omprofilering av selskapet ligger det et betydelig arbeid. Administrerende direktør, Trond Sparling, kunne presentere alt i fra en ny profilert bilpark til en rykende fersk hjemmeside. Vi håper at eksisterende og nye kunder, samt alle andre samarbeidspartnere, vil sette pris på den informasjonen som hjemmesiden vil gi.

Samlingen markerte på en flott måte starten på en ny tidsepoke hvor vi skal bygge videre på det vi er gode på og sette skikkelig fokus på våre nye satsingsområder. I sum vil dette bety at vi blir en ennå sterkere aktør innenfor vår del av bransjen, avslutter Sparling.

Teknotherm Industri har byttet navn til Therma Industri

Teknotherm Industri AS har byttet navn til Therma Industri AS. Virksomheten for øvrig videreføres uten endringer for verken kunder, leverandører, ansatte eller andre samarbeidspartnere.

 

Navnebyttet har sammenheng med salget av den maritime delen av Teknotherm AS i 2007. I forbindelse med salget av Teknotherm AS overdro vi også merkenavnet Teknotherm til ny eier, orteller styreleder i selskapet Roy Moberg. For nærmere informasjon les Pressemelding (doc-fil)