Slurry-is ved fordampning på -3,5°C

SWIM Super cold Water Ice Machine produserer og bufrer ”slurry-is”.

 

Systemet kan produsere is/vannblanding med en utgående temperatur på -1,6oC. Returtemperatur er ca. 0,5oC og sugetrykket på anlegget vil være ca. -3,5oC.

Is/vannblandingen kan lagres i store tanker. Systemet er brukt på en rekke plasser i Japan de siste årene for å nyttegjøre seg lav strømtariff om natten, i stedet for å måtte produsere nødvendig is/kulde mens forbruket er stort på dagtid, hvor strømprisene er høye. Her i Norge er systemet først og fremst interessant for å kunne jevne ut belastningstopper på isvannsystemer.

Nytt navn og logo markert på Losby Gods

Therma Industri AS sitt nye navn og logo ble markert på Losby Gods 20 oktober med alle ansatte, eiere og styret på plass.

 

Prosessen med nytt navn og ny logo har pågått mer eller mindre i hele 2010. Vi valgte å kjøre en grundig strategiprosess i forkant av navn og logoendringen og brukte mye tid på å diskutere hvordan vi ønsker å fremstå i markedet frem i tid, sier styreleder Roy Moberg.

Som et resultat av prosessen har vi definert ny visjon, forretningside og verdigrunnlag. Mange av de ansatte har deltatt aktivt gjennom hele prosessen så var det både hyggelig og nyttig å samle alle ansatte til en felles presentasjon og gjennomgang.

Bak en total omprofilering av selskapet ligger det et betydelig arbeid. Administrerende direktør, Trond Sparling, kunne presentere alt i fra en ny profilert bilpark til en rykende fersk hjemmeside. Vi håper at eksisterende og nye kunder, samt alle andre samarbeidspartnere, vil sette pris på den informasjonen som hjemmesiden vil gi.

Samlingen markerte på en flott måte starten på en ny tidsepoke hvor vi skal bygge videre på det vi er gode på og sette skikkelig fokus på våre nye satsingsområder. I sum vil dette bety at vi blir en ennå sterkere aktør innenfor vår del av bransjen, avslutter Sparling.

Teknotherm Industri har byttet navn til Therma Industri

Teknotherm Industri AS har byttet navn til Therma Industri AS. Virksomheten for øvrig videreføres uten endringer for verken kunder, leverandører, ansatte eller andre samarbeidspartnere.

 

Navnebyttet har sammenheng med salget av den maritime delen av Teknotherm AS i 2007. I forbindelse med salget av Teknotherm AS overdro vi også merkenavnet Teknotherm til ny eier, orteller styreleder i selskapet Roy Moberg. For nærmere informasjon les Pressemelding (doc-fil)

KUNSTISBANER

Therma Industri AS har i mange år hatt stort fokus på bygging av kuldeanlegg med tilhørende varmepumper og varmegjenvinning til kunstisbaner. Vi har utviklet løsninger og bygget direkte mot sluttkunder, men også i stor grad sammen med rådgivere.

Bildet viser Siddishallen til venstre, den nye Stavanger Forum i midten og DNB Arena i bakgrunnen.

 

Av prosjekter under bygging og prosjekter som nylig er avsluttet kan nevnes:

STAVANGER FORUM / ENERGISENTRAL TJENSVOLL

Det bygges en stor energisentral som skal dekke behovet for 4 curlingbaner og til sammen 4 ishockeybaner. To av ishockeybanene og curlingbanene er i Stavanger Kommunes nye hall (hvor også energisentralen ligger). I tillegg leveres det kjøling til den nye DNB arena. Den gamle Siddishallen er under renovering og vil bli tilknyttet energisentralen. For tiden utføres Etappe 4 i denne utbyggingen som blant annet inneholder utstyr for fjernkjøling av hele Stavanger Forum-området. Energisentralen skal når området er ferdig utbygd dekke alle kjøle- og varmebehov.
JAR ISHALL
Dette er kunstishall nr. to i Norge med pumpesirkulasjon av CO2 i banedekket. Hallen inneholder 4 curlingbaner og en ishockeybane. Løsningen med CO2 i banedekket har vært bukt en del i Sverige, Canada og i Russland. I Norge er det Thermoconsult AS som har gått i bresjen for denne løsningen.
JESSHEIM IS- OG FLERBRUKSHALL
Dette er også en kunstishall med CO2 teknologi. Byggherre er Ullensaker kommune og vi er underleverandør til hovedentreprenør Ø.M. Fjeld. I første byggetrinn er det flerbrukshall og ishockeyhall som bygges, men det er gjort en del forberedelser til en framtidig curlinghall.
BÆRUM IDRETTSPARK
Som et ledd i utbyggingen av Bærum Idrettspark har Bærum kommune valgt å bytte ut kuldeanlegget på det som før ble kalt Rud-Hauger Kunstisbane. De har i samarbeid med Thermoconsult AS kommet fram til en løsning som utover å dekke kuldebehovet på hockeybane inne og bandybane ute også gir varmeproduksjon til den nye store idrettshallen og til ishallen. I tillegg til å gjenvinne varme fra isflatene er det muligheter for å hente varme fra utekondensatorene. Her er det gjort spesielle tiltak for å få et effektivt varmeopptak fra uteluften. Therma Industri AS har hatt gleden av å bygge anlegget og første driftssesong er alt gjennomført.
KONGSBERG ISHALL
Kongsberg Ishall har besluttet å bytte kuldeanlegg nå i sommer. Vi har fått oppdraget og regner med å ha det nye anlegget i drift i løpet av September 2013.