KUNSTISBANER

Therma Industri AS har i mange år hatt stort fokus på bygging av kuldeanlegg med tilhørende varmepumper og varmegjenvinning til kunstisbaner. Vi har utviklet løsninger og bygget direkte mot sluttkunder, men også i stor grad sammen med rådgivere.

Bildet viser Siddishallen til venstre, den nye Stavanger Forum i midten og DNB Arena i bakgrunnen.

 

Av prosjekter under bygging og prosjekter som nylig er avsluttet kan nevnes:

STAVANGER FORUM / ENERGISENTRAL TJENSVOLL

Det bygges en stor energisentral som skal dekke behovet for 4 curlingbaner og til sammen 4 ishockeybaner. To av ishockeybanene og curlingbanene er i Stavanger Kommunes nye hall (hvor også energisentralen ligger). I tillegg leveres det kjøling til den nye DNB arena. Den gamle Siddishallen er under renovering og vil bli tilknyttet energisentralen. For tiden utføres Etappe 4 i denne utbyggingen som blant annet inneholder utstyr for fjernkjøling av hele Stavanger Forum-området. Energisentralen skal når området er ferdig utbygd dekke alle kjøle- og varmebehov.
JAR ISHALL
Dette er kunstishall nr. to i Norge med pumpesirkulasjon av CO2 i banedekket. Hallen inneholder 4 curlingbaner og en ishockeybane. Løsningen med CO2 i banedekket har vært bukt en del i Sverige, Canada og i Russland. I Norge er det Thermoconsult AS som har gått i bresjen for denne løsningen.
JESSHEIM IS- OG FLERBRUKSHALL
Dette er også en kunstishall med CO2 teknologi. Byggherre er Ullensaker kommune og vi er underleverandør til hovedentreprenør Ø.M. Fjeld. I første byggetrinn er det flerbrukshall og ishockeyhall som bygges, men det er gjort en del forberedelser til en framtidig curlinghall.
BÆRUM IDRETTSPARK
Som et ledd i utbyggingen av Bærum Idrettspark har Bærum kommune valgt å bytte ut kuldeanlegget på det som før ble kalt Rud-Hauger Kunstisbane. De har i samarbeid med Thermoconsult AS kommet fram til en løsning som utover å dekke kuldebehovet på hockeybane inne og bandybane ute også gir varmeproduksjon til den nye store idrettshallen og til ishallen. I tillegg til å gjenvinne varme fra isflatene er det muligheter for å hente varme fra utekondensatorene. Her er det gjort spesielle tiltak for å få et effektivt varmeopptak fra uteluften. Therma Industri AS har hatt gleden av å bygge anlegget og første driftssesong er alt gjennomført.
KONGSBERG ISHALL
Kongsberg Ishall har besluttet å bytte kuldeanlegg nå i sommer. Vi har fått oppdraget og regner med å ha det nye anlegget i drift i løpet av September 2013.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *