Produkter

Therma Industri AS leverer industrielle varme- og kuldesystemer
til flere ulike bransjer.

Under ser du typiske eksempler på hva vi leverer til hvilke bransjer.

Isbaner

Therma har i en årrekke vært markedsledende i å bygge kunstisbaner av ulik størrelse og omfang i Norge.

Fryse og kjølelager

Vi leverer kuldeanlegg for alle typer lager hvor det ønskes anlegg av god industriell standard.

Energianlegg

Vi leverer energianlegg for landbasert oppdrettsnæring.

Energisentraler

Vi leverer kulde- og varmepumpeanlegg for energisentraler, for det meste til fjernvarme ogfjernkjøling, men også til næringsbygg, skoler og sykehus.

Næringsmiddel

Therma Industri AS leverer varme- og kuldetekniske tjenester til næringsmiddel innenfor både kjøtt, fiskeri, meieri,
foredling, iskrem, grønnsaker, bakeri, søtsaker, osv.