Energianlegg til oppdrettsnæringen

Vi leverer energianlegg for landbasert oppdrettsnæring.
Vi har levert et stort antall energianlegg for både Gjennomstrømningsanlegg og Resirkulasjonsanlegg.

Både rene varmepumper, rene kjøleanlegg, og reversible anlegg leveres i alle størrelser. Det brukes det naturlige kuldemediet ammoniakk i våre kuldeanlegg og varmepumper.

Anleggene leveres ofte som energianlegg der vi prosjekterer og leverer vekslere og pumper i vannsystemene for å varmegjenvinne store deler av den energien som allerede er i systemet.

Vi leverer både plassbygde anlegg og anlegg levert på skid.
Da vi skreddersyr alle anleggene våre så har vi fordelen av at vi ikke er bundet av standard serieproduserte aggregatstørrelser, vi er fleksible og kan tilpasse det enkelte anlegg til kundens behov.

Vi har et stort utvalg av både stempelkompressorer, skruekompressorer, platevekslere, «shell and tube» vekslere, pumper, ventiler, og andre aktuelle komponenter som brukes i forbindelse med energianlegg.

Våre styresystemer er basert på PLS med norsk språk, og tilpasses hvert enkelt anlegg. Våre systemer kan enkelt integreres i energisentralens eller bygningens overordnede styresystemer.