Næringsmiddelindustri

Næringsmiddelindustri

Therma Industri AS leverer varme- og kuldetekniske
tjenester til næringsmiddel innenfor både kjøtt, fiskeri, meieri,
foredling, iskrem, grønnsaker, bakeri, søtsaker, osv.
Nær sagt alle næringsmiddelbedrifter har behov for kulde
og varme.

Anleggene har ofte et sentralt kuldeanlegg og gjerne en
tilknyttet varmepumpe for levering av varmt vann til vasking,
eller romoppvarming. Vi benytter alltid naturlige kuldemedier
uten innvirkning på hverken drivhuseffekt eller ozonlag.
Vi benytter både NH 3 og CO 2 .

Slakterier

Therma Industri AS har levert kuldeanlegg til et flertall av landets slakterier. Anleggene har gjerne store innfrysingsbehov via flow-freezere, frysetunneler, platefrysere, båndfrysere eller sjokk-kjølere. Slakteriene har også et eller flere fryselagre for lagring av frosne varer. I kjøle- og arbeidsrom benyttes oftest en glykolblanding som via luftkjølere holder temperaturen på et ønskelig nivå. Vi kan bistå med informasjon om frysetider, effekter, uttørking, osv.

Fiskeri

Det fryses i dag inn voldsomme mengder med fisk både med automatiske og tradisjonelle frysetunneler. Spesielt for pelagisk fisk er det levert flere store innfrysingsanlegg i form av frysetunneler. Anleggene har også store fryselagre tilknyttet anlegget. Mange kunder har egne skjære- og foredlingsrom på kjøl samt RSW-anlegg. Det benyttes ofte sjøvannskjølte kondensatorer, men både evaporative og luftkjølte kondensatorer er benyttet. Det er tradisjonelt brukt ammoniakk som kuldemedium, men i visse tilfeller er også CO 2 aktuelt. Vi er gjerne behjelpelige med effektbehov, frysetider, osv.

Meieri

Meieriene har sentralisert og effektivisert driften de siste årene. Dette har ført til flere store anlegg. Behovene er gjerne store kjølerom og isvannstanker. Varmepumper blir gjerne tilknyttet disse anleggene.

Foredling

I denne bransjen er det ofte blitt større og mer automatiserte anlegg. Her er det gjerne behov for innfrysing i form av båndfrysere og frysetunneler, store lagre, kjølelagre og kjølte bearbeidingsrom. Varme fra varmepumper er også her vanlig.

Iskrem

I Norge finnes to store iskremfabrikker, begge med store anlegg fra Therma Industri AS. Her benyttes flere temperaturnivåer til innfrysing, lagring og eventuelt kjøling.

Annen næringsmiddelindustri

Her er det forskjellige behov for både temperaturer og kuldeeffekter. Vi tilpasser anleggene etter kundebehov, men fokuserer hele tiden på å levere effektive og driftssikre anlegg.